Ufattelige lidelser - Hvorfor atomvåpen må forbys

Mandag 05/12/16 Administrator

I dette rykende ferske heftet har vi samlet fakta om atomvåpens medisinske, humanitære og økologiske virkninger. Det er denne kunnskapen som Norske leger mot atomvåpen baserer sitt arbeid på. Det finnes kun ...

Historisk vedtak i FN om forbud mot atomvåpen

Fredag 28/10/16 Administrator

Torsdag 26.oktober stemte et stort flertall for en FN-resolusjon om å starte forhandlinger om et forbud mot atomvåpen. 123 land stemte for, 38 land mot mens 16 land avsto fra å stemme. Norge stemte dessverre mot, sammen ...

Medisinsk appell overlevert Utenriksdepartementet

Onsdag 19/10/16 Administrator

I forbindelse med den ukentlige morgendemonstrasjonen utenfor Utenriksdepartementet 17. oktober, overleverte NLAs nestleder Signe Flottorp Medisinsk appell om å forby og eliminere atomvåpen med listen over 1000 leger og legestudenter ...

Appellen overleveres stortinget

Mandag 17/10/16 Administrator

I en fersk appell underskrevet av 1000 norske leger og medisinstudenter blir Stortinget og regjeringen oppfordret til å arbeide aktivt for et universelt forbud mot atomvåpen som basis for full atomnedrustning. Appellen ...

Underskriftskampanjen forlenges!

Onsdag 12/10/16 Administrator

Det strømmer fortsatt til mange nye underskrifter på Medisinsk appell om å forby og eliminere atomvåpen. Styret i NLA har derfor besluttet å forlenge kampanjeperioden ut november måned. Det er i denne ...

Forhandlinger om et forbud mot atomvåpen i 2017

Fredag 30/09/16 Administrator

På FNs generalforsamling er det nå lagt fram en resolusjon for å forhandle fram et forbud mot atomvåpen i 2017. Alt tyder på at resolusjonen vil få bred støtte, men det er uvisst hva Norge kommer ...

Velkommen til oss

Norske leger mot atomvåpen (NLA) er en yrkesspesifikk fredsorganisasjon som jobber spesifikt for kjernefysisk nedrustning og reduksjon av atomkrigsfaren, men vi engasjerer oss også i generelle spørsmål om fred, nedrustning, menneskerettigheter og miljø.

Vi samarbeider med en rekke andre organisasjoner. Blant annet er vi tett knyttet til Den internasjonale kampanjen for et forbud mot atomvåpen (International Campaign to Abolish Nuclear weapons, ICAN).