Atomforliket i Stortinget

Onsdag 23/03/16 Administrator

Det er konsensus i Stortingets utenriks- og forsvarskomite om å be regjeringen arbeide langsiktig for et rettslig bindende rammeverk for nedrustning og avskaffelse av atomvåpen. Et flertall ville helst vært tydeligere ...

Landsmøtet 2016

Tirsdag 16/02/16 Administrator

Velkommen til landsmøte 2016! Møtet er åpent for alle medlemmer av Norske leger mot atomvåpen. Her finner du program og saksliste.

Legeforeningen ber regjeringen støtte forbud

Søndag 07/02/16 Administrator

Den norske legeforening har bedt Utenriksdepartementet om å arbeide for et internasjonalt forbud mot atomvåpen. Dette skjer på bakgrunn av at Verdens legeforening (WMA) i 2015 vedtok en uttalelse går inn for å ...

Velkommen til oss

Norske leger mot atomvåpen (NLA) er en yrkesspesifikk fredsorganisasjon som jobber spesifikt for kjernefysisk nedrustning og reduksjon av atomkrigsfaren, men vi engasjerer oss også i generelle spørsmål om fred, nedrustning, menneskerettigheter og miljø.

Vi samarbeider med en rekke andre organisasjoner. Blant annet er vi tett knyttet til Den internasjonale kampanjen for et forbud mot atomvåpen (International Campaign to Abolish Nuclear weapons, ICAN).