Velkommen til sommerseminar!

Torsdag 21/06/18 Administrator

I anledning Kirsten Osens 90-årsdag inviterer vi til seminaret "Ærefrykt for livet" den 24. august i Oslo.

Framgang for forbudstraktaten

Onsdag 20/06/18 Administrator

Stadig flere stater tilslutter seg FN-traktaten som forbyr atomvåpen. Til nå har 59 stater signert og 10 stater ratifisert traktaten, og flere er på vei.

Ny ansatt i Leger mot atomvåpen

Mandag 18/06/18 Administrator

Thea Katrin Mjelstad begynte denne måneden i jobben som rådgiver i Norske leger mot atomvåpen (NLA). 

I FN for å diskutere atomvåpen og nedrustning

Mandag 23/04/18 Administrator

De neste ukene står atomvåpenspørsmål på agendaen i FN. Norske aktivister er til stede og jobber for at samtalene fører til framgang på nedrustningsområdet. 

Velkommen til oss

Norske leger mot atomvåpen (NLA) er en yrkesspesifikk fredsorganisasjon som jobber spesifikt for kjernefysisk nedrustning og reduksjon av atomkrigsfaren, men vi engasjerer oss også i generelle spørsmål om fred, nedrustning, menneskerettigheter og miljø.

Vi samarbeider med en rekke andre organisasjoner. Blant annet er vi tett knyttet til Den internasjonale kampanjen for et forbud mot atomvåpen (International Campaign to Abolish Nuclear weapons, ICAN).