Ny daglig leder i NLA

Torsdag 22/02/18 Administrator

Mari Seilskjær begynte denne uka i jobben som daglig leder for Norske leger mot atomvåpen (NLA). Hun vil også ha rollen som koordinator for ICAN Norge.

Velkommen til oss

Norske leger mot atomvåpen (NLA) er en yrkesspesifikk fredsorganisasjon som jobber spesifikt for kjernefysisk nedrustning og reduksjon av atomkrigsfaren, men vi engasjerer oss også i generelle spørsmål om fred, nedrustning, menneskerettigheter og miljø.

Vi samarbeider med en rekke andre organisasjoner. Blant annet er vi tett knyttet til Den internasjonale kampanjen for et forbud mot atomvåpen (International Campaign to Abolish Nuclear weapons, ICAN).