Appellen overleveres

Mandag 17/10/16 Administrator

I en fersk appell underskrevet av 1000 norske leger og medisinstudenter blir Stortinget og regjeringen oppfordret til å arbeide aktivt for et universelt forbud mot atomvåpen som basis for full atomnedrustning. Appellen ...

...

Underskriftskampanjen forlenges!

Onsdag 12/10/16 Administrator

Det strømmer fortsatt til mange nye underskrifter på Medisinsk appell om å forby og eliminere atomvåpen. Styret i NLA har derfor besluttet å forlenge kampanjeperioden ut november måned. Det ...

...

Forhandlinger om et forbud mot atomvåpen i 2017

Fredag 30/09/16 Administrator

På FNs generalforsamling er det nå lagt fram en resolusjon for å forhandle fram et forbud mot atomvåpen i 2017. Alt tyder på at resolusjonen vil få bred støtte, men det er uvisst hva Norge kommer ...

Røde Kors ber Norge skifte kurs

Tirsdag 20/09/16 Administrator

Et flertall av verdens stater er klare til å forhandle et forbud mot atomvåpen. - Det er avgjørende at Norge skifter kurs og støtter forhandlingene om et forbud mot kjernevåpen, sier presidenten ...

...

Ett viktig steg nærmere et forbud mot atomvåpen

Onsdag 24/08/16 Administrator

Diskusjonene i arbeidsgruppen for juridiske tiltak for en atomvåpenfri verden (OEWG) er nå oppsummert i en rapport til FNs generalforsamling. Her fremgår det at flertallet av statene ønsker oppstart av forhandlinger ...

Appell om forbud mot og eliminering av atomvåpen

Fredag 19/08/16 Administrator

Norske leger og medisinstudenter fremmer nå en appell om forbud mot og eliminering av atomvåpen, og ber spesifikt Stortinget og Regjeringen om å bidra aktivt til å avskaffe disse verste av alle masseødeleggelsesvåpen.

Velkommen til oss

Norske leger mot atomvåpen (NLA) er en yrkesspesifikk fredsorganisasjon som jobber spesifikt for kjernefysisk nedrustning og reduksjon av atomkrigsfaren, men vi engasjerer oss også i generelle spørsmål om fred, nedrustning, menneskerettigheter og miljø.

Vi samarbeider med en rekke andre organisasjoner. Blant annet er vi tett knyttet til Den internasjonale kampanjen for et forbud mot atomvåpen (International Campaign to Abolish Nuclear weapons, ICAN).