Medisinsk appell om å forby og eliminere atomvåpen

Enhver bruk av atomvåpen vil ha katastrofale humanitære konsekvenser. Verdens legeforening fordømmer atomvåpen og konstaterer at legeprofesjonen i kraft av sitt ansvar for liv og helse har plikt til å arbeide for at atomvåpen forbys og elimineres (WMA Statement on Nuclear Weapons; http://www.wma.net/en/30publications/10polic...). Vi, norske leger og medisinstudenter, ber Stortinget og Regjeringen om å bidra aktivt til å avskaffe disse verste av alle masseødeleggelsesvåpen.

Én enkelt atombombe kan utradere en stor by og drepe hundretusener. Antall sårete med fysiske skader, forbrenninger og strålesyke vil langt overgå kapasiteten til ethvert helsevesen. Helsepersonell, sykehus og annen infrastruktur vil rammes som alt annet. Radioaktivt nedfall spres over landegrensene og fører til kreft, kroniske sykdommer og arvelige defekter.

Selv en begrenset atomkrig vil påvirke klima og medføre global matmangel og hungersnød. En full atomkrig vil kunne utslette livet og livsgrunnlaget på jorda. Atomavskrekking med våpen i høy beredskap innebærer risiko for ulykker og utilsiktet atomkrig. Fullstendig avskaffelse av atomvåpen er den eneste garanti mot bruk.

Sammen med Verdens legeforening oppfordrer vi norske myndigheter til å arbeide aktivt for et universelt forbud mot atomvåpen som basis for full atomnedrustning.

VI STØTTER APPELLEN:

Marit Hermansen, president Den norske legeforening
Ole Petter Ottersen, dr.med.,rektor ved UiO
Frode Vartdal, dr. med, dekan ved Det medisinske fakultet, UiO
Björn Gustafsson, dekan ved Det medisinske fakultet, NTNU
Hilde Grimstad, prodekan ved Det medisinske fakultet, NTNU
Mads Gilbert, professor dr. med., UiT
Ole Frithjof Norheim, professor dr.med. UiB
Borghild Roald, professor em., UiO
Jan Helge Solbakk, professor dr. med., UiO
Rasmus Bakken, leder Norsk medisinstudentforening
Gunnar Bovim, dr. med., rektor ved NTNU
Nina Langeland, professor dr. med, Det medisinsk-odontologiske fak., UiB
Arnfinn Sundsfjord, dr. med., dekan ved Det helsevitenskapelige fak., UiT
Reidun Førde, professor dr. med, UiO
Ole Didrik Lærum, dr. med., tidligere rektor ved UiB
Gro Nylander, dr. med., tidligere overlege ved Rikshospitalet
John-Arne Røttingen, professor dr. med. UiO
Aslak Syse, lege og professor dr. juris., UiO

HVORFOR FREMMES DENNE APPELLEN NÅ?

Les mer utfyllende bakgrunn på http://legermotatomvapen.no/page/appell
De som har signert

Per Stensland, Lege
1 År siden

Thomas Bremnes, Legestudent
1 År siden

Milena Kresovic, Lege
1 År siden

Nils Henrik Hagness, Lege
1 År siden

Bente Aschim, Lege
1 År siden

Lis Verner Hansen

Lis Verner Hansen, Lege
1 År siden

Trine Skårland, Legestudent
1 År siden

Rune Dahl, Lege
1 År siden

Eiliv Lund, Lege
1 År siden

Sabina Fattah, Lege
1 År siden