Velkommen til oss

Norske leger mot atomvåpen (NLA) er en yrkesspesifikk fredsorganisasjon som jobber spesifikt for kjernefysisk nedrustning og reduksjon av atomkrigsfaren, men engasjerer oss også i generelle spørsmål om fred, nedrustning, menneskerettigheter og miljø.

Vi samarbeider med en rekke andre organisasjoner. Blant annet er vi tett knyttet til Den internasjonale kampanjen for et forbud mot atomvåpen (International Campaign to Abolish Nuclear weapons, ICAN).

Signér ICANs kampanje for et atomvåpenforbud på www.goodbyenuk.es.

 • Norsk initiativ blir tatt videre i Mexico

  Den internasjonale konferansen om humanitære konsekvenser av atomvåpen som ble avholdt i Oslo i mars i fjor, følges i disse dager opp i Nayarit i Mexico.

  Fredag 14/02/14
 • To milliarder mennesker i fare!

  Internasjonale Leger mot atomvåpen (IPPNW) og deres amerikanske datterorganisasjon, Leger for sosialt ansvar (PSR), utga i dag en ny rapport som viser at mer enn to milliarder mennesker, en fjerdedel av verdens befolkning, vil stå ...

  Tirsdag 10/12/13
 • Bergen med i Ordførere for fred

  Som den 5805. kommunen i verden, vedtok bystyret i Bergen enstemmig i dag at Bergen by ved ordfører Trude Drevland skal bli medlem av Ordførere for fred. Forslaget ble fremmet av Venstres Erlend Horn og fikk bred støtte ...

  Onsdag 27/11/13
 • 124 stater fordømmer atombombens virkinger

  I en felles uttalelse til FNs generalforsamling fra 124 land fordømmes de humanitære konsekvensene av atomvåpen, og det slås fast at menneskehetens overlevelse avhenger av at disse våpnene aldri tas i bruk.

  Fredag 25/10/13
 • Atomvåpen i FN

  Til tross for motstand fra atomvåpenstater, har et stadig økende antall anti-atomvåpenland og antiatomvåpenorganisasjoner ført til at FN igjen har satt atomvåpen på dagsorden da de avholdet et ...

  Lørdag 28/09/13
 • Ny ILPI-rapport

  "Risikoen for en atomvåpendetonasjon er uten tvil større i dag enn på høyden av den kalde krigen," sier utenriksminister Espen Barth Eide i forordet til ILPI (International Law and Policy Institute) ...

  Onsdag 07/08/13