Nyhetssaker


En atomvåpenfri verden er mulig

Lysglimtene fra bombene over Hiroshima og Nagasaki varslet om en destruktiv kraft ulik alt menneskeheten kjente til på den tid. Nå, 75 år senere, svir etterbildet fortsatt i verdens øyne.

les mer

Etikkutvalget anbefaler strengere retningslinjer

Etikkutvalgets forslag til strengere etiske retningslinjer for Oljefondets investeringer er et tydelig signal om at atomvåpen er uakseptabelt, uetisk og illegitimt. FNs atomvåpenforbud styrker normen mot atomvåpen og vi ser at flere og flere finansinstitusjoner nå trekker seg ut av atomvåpenindustrien. 

les mer