Da forslaget til statsbudsjett ble lagt fram tidligere i høst, var potten til organisasjoner som jobber med nedrustning redusert fra 9 millioner i 2019 til 4 millioner i 2020. Det er derfor gledelig at bevilgningen økes til 5,5 millioner i det endelige budsjettet som ble lagt fram 12. november.

 

Anja Lillegraven, daglig leder i Norske leger mot atomvåpen, takker Abid Raja for innsatsen: 

– Takk til Abid Raja og Venstre som fikk kjempet tilbake 1,5 millioner til organisasjoner som arbeider med nedrustning. Selv om støtten blir betydelig mindre i 2020 enn i år, er økningen Venstre nå har fått inn viktig. Vi lover å bruke pengene godt – og fortsetter kampen for en atomvåpenfri verden!

I tillegg til Leger mot atomvåpen, mottok fire andre organisasjoner støtte under denne ordningen i 2019; Norges Fredsråd, Nei til Atomvåpen, ICAN i Genève og Norsk Folkehjelp. I 2019 var den samlede støtten på 9 millioner. I budsjettet for 2020 har regjeringen kuttet støtten med 3,5 millioner og den samlede støtten er nå på 5,5 millioner. 

 

Vil du bidra til vårt viktige arbeid? Du kan gi en gave her. Vi setter stor pris på alle bidrag!