Den 6. og 9. august 1945 opplevde befolkningen i Hiroshima og Nagasaki atombombens massive redsel og traume. De fikk en smakebit av den infernalske undergangen som atomvåpnene kan lede til. I 60 år har de overlevende gjort alt som står i deres makt for å kommunisere ett budskap: Dette må aldri skje igjen. Vil de lykkes i å vekke verden fra dens sinnssyke kjernefysiske trance? Eller vil det forgagne bli glemt, og gjentatt?

Utrolig nok mener ennå noen i USA, Russland, Storbritannia, Frankrike, Kina, Israel, India, Pakistan og Nord-Korea at atomvåpen har et legalt formål og kan brukes til deres beste. De forstår ikke at enhver bruk av endog ett eneste atomvåpen i hvilken som helst hensikt bare vil tjene krigshissere og terrorister som søker å øke volden. Enhver bruk av atomvåpen vil umuliggjøre enhver meningsfull medisinsk respons. Atomavskrekkingens dager er forbi. Den store majoritet av folk og nasjoner ønsker atomvåpnene vekk. Det er teknisk mulig å bli kvitt disse dyre, avskyelige og absurd farlige våpen innen år 2020. Alt som trenges er politisk vilje, og vi er majoriteten. Tiden er kommet for å befri oss selv, våre barn og deres barn fra denne utålelige, samvittighetsløse trussel om utslettelse. La dine ledere forstå at du ikke aksepterer noe mindre enn det. Kjernen i atomvåpenspørsmålet er moral: skal vi basere vår verden på en fredskultur eller en voldskultur? Atomvåpnene er fundamentalt umoralske; deres virkning er ikke-diskriminerende; de dreper både fødte og ennå ufødte generasjoner. Vi tror ikke at verdens folk aksepterer en politikk som er iboende umoralsk og som med stor sannsynlighet fører til katastrofe. Vi har alle en felles interesse: å overleve. Vi må bevege oss fremover fra et foreldet sikkerhetssystem basert på atomavskrekking og atomallianser, til et system basert på samarbeid og samhørighet med menneskeheten. For å sitere Russell-Einstein manifestet, signert av Albert Einstein som noe av det siste han gjorde i sitt liv: “Vi appellerer som menneske til menneske: Husk du er menneske og glem alt annet. Kan du det, ligger veien åpen til et nytt paradis; kan du ikke, ligger faren for universal død foran deg.” Fremfor alt: Husk du er menneske. Tadatoshi Akiba Borgermester i Hiroshima Iccho Itoh Borgermester i Nagasaki Sir Joseph Rotblat Vinner av Nobels Fredspris Dr Ronald McCoy og Dr Gunnar Westberg Presidenter i Leger mot atomkrig (IPPNW) De to borgermesterne står i spissen for Ordførere for fred som også har mange medlemmer i Norge, Rotblat er tidligere president i Pugwash som sammen med ham fikk Nobels fredspris i 1995, mens IPPNW fikk Nobels fredspris i 1985. Appellen er oversatt til norsk av professorene Bent Natvig, leder av Den norske Pugwash-komité og Kirsten Osen, rådsmedlem i Norske leger mot atomvåpen.