Danske Pugwash inviterte 10.-11. august 2009 til en todagers konferanse om en atomvåpenfri sone i Arktis. En god debatt la for dagen en rekke utfordringer, men også en god del mulige løsninger.

Den gradvis forenklede tilgangen til arktiske strøk som følge av global oppvarming har gjort at viktige spørsmål om forvaltning av ressurser og miljø i regionen har blitt stadig mer viktig. Med dette har også kommet behovet for å forebygge konflikter og trygge sikkerheten for regionen. Det var med dette som utgangspunkt at Pugwash Canada i 2007 fremsatte ideen om en atomvåpenfri sone i Arktis. I anledning den forestående klimakonferansen i København i desember hadde Pugwash Danmark valgt å invitere eksperter fra en rekke ulike land til et todagers seminar ved Det danske instituttet for internasjonale studier (DIIS). Dette gikk av stabelen 10.-11. august i år, med deltakere fra blant annet Canada, New Zealand, Sverige, Danmark og Norge (ved undertegnede). Hoveddelen av seminaret ble gjennomført som en lukket rundbordskonferanse, men mandag ettermiddag ble det holdt et åpent møte med eksterne deltakere. Som konkret resultat fra konferansen ble det laget et sett med anbefalinger som omfattet mange av de temaene som hadde blitt diskutert underveis. Anbefalingene kan lastes ned ved å trykke på lenken nederst på siden. Et lengre referat fra konferansen kommer på trykk i neste nummer av NLAs medlemsblad.