Med det 28. instrumentet for ratifisering, oversendt av Burundi 15. juli 2009, trår den afrikanske atomvåpenfrie sonen - Pelindabaavtalen - i kraft, 13 år etter at avtalen først ble signert. Dette er et viktig skritt fremover på veien mot atomnedrustning, og det bidrar også til å øke sjansene for et positivt resultat under tilsynskonferansen i 2010. NLA gratulerer!

Selv om avtalen nå altså trer i kraft er det fremdeles en rekke utfordringer som må håndteres. Blant annet er det viktig at atomvåpenstatene utsteder garantier slik at avtalen blir et effektiv verktøy for nedrustning og ikke-spredning. Videre vil det kreve ressurser å få på plass et aparat for verifisering, noe som også er viktig for å opprettholde et velfungerende regime. Norge har, gjennom Institute for Security Studies (ISS) i Sør Afrika, bidratt finansielt til arbeidet med å få ratifikasjonene på plass, og fortjener ros for dette. Samtidig er det nå viktig at dette følges opp med støtte også til implementeringen av avtalen. Vedlagt følger pressemelding fra ISS.