Fordi mange toneangivende krefter i verden ønsker det, er det større mulighet enn noen gang for å avskaffe atomvåpen. Til tross for dette har atomvåpen så langt vært et ikke-tema i valgkampen. Av partiene som nå er på Stortinget er det bare SV, Sp og V som i sine partiprogrammer går uforbeholdent inn for et forbud mot atomvåpen.

Følgende artikkel ble publisert i Dagsavisen, 3.9.2009: Atomvåpen og valget Fem norske tidligere toppolitikere, Odvar Nordli, Gro Harlem Brundtland, Kåre Willoch, Kjell Magne Bondevik og Thorvald Stoltenberg, offentliggjorde den 3. juni 2009 en viktig erklæring ’Fjern alle atomvåpen’. De fastslår at vi egentlig ikke har noe valg. ”Den beste – og kanskje eneste – måten å hindre at atomvåpen blir brukt er å fjerne dem”. Tilsvarende uttalelser er kommet fra toneangivende politikere også i flere andre land, blant annet Henry Kissinger og Helmut Schmidt, som har innsett at det er bedre at ingen har atomvåpen enn at ’alle’ har det. Til og med president Obama går med overbevisning inn for en atomvåpenfri verden.
Til tross for alle disse løfterike signalene har atomvåpen så langt vært et ikke-tema i årets valgkamp. De tidligere partiledernes felles front mot atomvåpen gjenspeiler seg da heller ikke i partiprogrammene som tradisjonen tro viser en klar H-V gradient. Programmene til KrF, H og FrP er nesten blanke mht atomvåpen. KrF vil arbeide for atomnedrustning, H vil hindre spredning av atomvåpen, mens FrP ikke går lenger enn til å erkjenne at masseødeleggelsesvåpen utgjør en trussel. R, SV, Ap, Sp og V nevner en del temaer knyttet til Ikkespredningsavtalen som Norge allerede er forpliktet til å følge opp. Disse partiene har alle en visjon om en atomvåpenfri verden, men det er bare R, SV, Sp og V som uforbeholdent går inn for et generelt forbud mot atomvåpen på linje med konvensjonene mot kjemiske og biologiske våpen, landminer og klasebomber. Ap vil gå inn for en atomvåpenkonvensjon bare hvis Ikke-spredningsavtalen bryter sammen ved Tilsynskonferansen i 2010. Ap synes med andre ord å mene at det vil være mulig å avskaffe en type våpen uten å forby den!
En stadig mer ressurs- og klimastresset verden er et enda farligere sted for atomvåpen, som i seg selv truer klimaet og livsgrunnlaget på jorda. Samtidig er det større risiko enn noen gang for spredning og bruk av atomvåpen. Men fordi så mange toneangivende krefter ønsker det, er det også større muligheter enn noen gang for å avskaffe atomvåpen. Denne muligheten må ikke skusles bort. Partiene og velgerne kan konkret bidra med gjøre et forbud mot atomvåpen til tema i valgkampen og i sikkerhetspolitikken i årene fremover. Kirsten Osen, professor emeritus, og Dag Bruusgaard, professor, Norske leger mot atomvåpen.