Hjemmesidene til NLA ble i sommer utsatt for et hackerangrep. Dette har ført til tap av alle artikler, bilder, pressemeldinger, medlemsblad, faktaark, etc. for tidsrommet høst 2006 til sommer 2009. Styret har startet arbeidet for å bygge opp hjemmesidene på ny. Dette er en nokså omstendelig prosess, men vi håper at det meste vil være på plass i løpet av høsten. Vi ber om forståelse for at hjemmesidene inntil videre er ufullstendige. For styret, Klaus Melf, Web-ansvarlig John Gunnar Mæland, leder