I Stortingsmelding 27 (2007-2008) Nedrustning og ikke-spredning heter det at ”Norge har vært en pådriver for at NATO skal arbeide for å redusere kjernevåpnenes rolle i internasjonal politikk i samsvar med Soria-Moria-erklæringen. Vårt mål er fullstendig avskaffelse av atomvåpen.

Norge har i samarbeid med Tyskland lykkes å få atomnedrustning inn på NATOs agenda. I kommunikeet om alliansens sikkerhet fra NATOs toppmøte 4. april 2009 heter det at: “NATO will continue to play its part in reinforcing arms control and promoting nuclear and conventional disarmament in accordance with the Nuclear Non-Proliferation Treaty, as well as non-proliferation efforts.” Det heter riktignok at ”Deterrence, based on an appropriate mix of nuclear and conventional capabilities, remains a core element of our overall strategy.” Men generalsekretæren gis i oppgave å lede en ekspertgruppe som i konsultasjon med alle allierte utvikler et nytt strategisk konsept foran toppmøtet i Portugal neste år. Det blir en utfordring i det kommende år å sørge for at revisjonen også omfatter atomstrategien. I sitt foredrag på Carnegie International Non-Proliferation Conference i Washington DC 7. april 2009 betegnet Støre kommunikeet som “a solid platform to move forward.” Han sier i samme åndedrag at “We – non-nuclear states, in particular- must engage in an earnest, even soul-searching, discussion about the future of security guarantees and alliances in a world with far fewer, and even zero, nuclear weapons.” Han tilføyer, som så ofte ellers, noe som etterhvert ligner et trylleformular: ”This can only be sustained by a broad public support for a world free of nuclear weapons.” Global Zeros meningsmålinger i 21 land viser at gjennomsnittlig 76 % av befolkningen er for eliminering av atomvåpen. I Norge er tallet ca. 90%. Hvis politikerne trenger mer hjelp fra oss for å gjøre sin del av jobben, har vi også konkrete forslag til innledende endringer av NATOs atomstrategi, som avvikling av førstebruks-opsjonen, stans i planene om rakettskjold, og tilbaketrekking av de amerikanske atomvåpnene fra Europa.