I Tsjekkia er ca. 70% av befokningen mot utplassering av et amerikansk rakettskjold. Tsjekkerne har i to år ført en aktiv antirakettskjold-kampanje, inkludert sultestreik, og begeistringen var stor da regjeringen den 25. mars 2009 falt for et mistillitsvotum (sannsynligvis pga andre forhold), og statsministeren som hadde undertegnet rakettskjold-avtalen med USA, måtte gå. Avtalen er ennå ikke godkjent av parlamentet. - Rakettskjold ble heller ingen stor sak på NATO toppmøte 2009. Sluttkommunikeet stadfester konklusjonen fra 2008, og slår fast at mer arbeid er nødvendig før det kan tas en endelig beslutning. Det åpnes for samarbeid med Russland.

Ett av Obamas 14 tiltak for atomnedrustning fra valgkampen er å kutte investering i ”unproven missile defense systems”. I lys av de mange tekniske problemer med rakettskjold kunne dette innebære en avskrivning av utplassering i Europa. Obamas omtale av rakettskjoldet i Praha 5. april føltes derfor som et tilbakeslag: ”As long as the threat from Iran persists, we intend to go forward with a missile defense system that is cost effective and proven.” Utsagnet er blitt oppfattet på forskjellig vis. En positiv tolkning kan være at Obama fortsatt tar forbehold om at systemet beviselig skal virke, men her kan intet tas for gitt. Det er i alle fall for tidlig å legge inn årene.