Utenriksdepartementet har etterlyst et bredt folkelig engasjement for atomnedrustning. Som svar vil det, under et åpent møte i UD mandag 26. april kl. 12.30-13.30 i anledning tilsynskonferansen for Ikkespredningsavtalen 3.- 28. mai i New York, bli overlevert et brev til Regjeringen med klar oppfordring om å intensivere arbeidet for en atomvåpenfri verden. Blant de 44 underskriverne er humanitære organisasjoner, fagorganisasjoner, representanter for næringslivet, kirken, humanitære og politiske ungdomsorganisasjoner og fredsorganisasjoner (se listen under). Femten organisasjoner sender også tilsammen 20 representanter til tilsynskonferansen.

Det er i dag en økende erkjennelse på høyt politisk plan om at verden vil være tryggere uten atomvåpen. Ikkespredningsavtalen er under press, og tilsynskonferansen er siste troverdige mulighet til å vise at reell atomnedrustning kan foregå innenfor rammen av denne avtalen. Brevet konkretiserer sivilsamfunnets krav til en vellykket konferanse. Et av kravene er at konferansen vedtar å starte forhandlinger om et forbud mot atomvåpen. Dersom partene ikke lykkes med å komme til enighet om de nødvendige tiltakene, forventes det at Regjeringen følger opp Soria Moria 2 erklæringen og starter arbeidet med en egen konvensjon som forbyr atomvåpen på humanitært grunnlag. Bak initiativet står Nei til atomvåpen (NTA), Den norske Pugwash-komitéen og Norske leger mot atomvåpen (NLA). Nærmere informasjon kan fås ved henvendelse til Stine Rødmyr, NTA, (918 70 774) og Torbjørn Graff Hugo, NLA, (997 01 944). Det vil bli anledning til å gjøre intervjuer utenfor hovedinngangen til Utenriksdepartementet umiddelbart etter møtet (ca. 13.30). Les hele brevet her Organisasjoner/bedrifter som til nå har gitt sin støtte til brevet: • Arbeidernes Ungdomsfylking • Care Norge • Caritas Norge • Changemaker • Den norske atlanterhavskomité • Den norske legeforeningen • Den norske Pugwash-komitéen • Framtiden i våre hender • Fredsinitiativet • Greenpeace • Human-Etisk forbund • Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet • Industri Energi • KFUK-KFUM Global • Kristelig Folkepartis Ungdom • Landsorganisasjonen (LO) • Mellomkirkelig råd • Nansen Dialog (Nansenskolen) • Natur og Ungdom • Nei til atomvåpen • Norges Bonde- og Småbrukarlag • Norges Bondelag • Norges Fiskarlag • Norges Fredslag • Norges Fredsråd • Norges Røde Kors • Norsk Folkehjelp • Norske leger mot atomvåpen • Norsk Tjenestemannslag • Plan Norge • Politiets Fellesforbund • PRESS – Redd Barna Ungdom • Røde Kors Ungdom • Senterungdommen • Sosialistisk Ungdom • Spire – Utviklingsfondets ungdom • Stiftelsen Karibu • Storebrand • Unge Høyre • Unge Venstre • Unio • Utdanningsforbundet • Utviklingsfondet • Vennenes samfunn Kvekerne