Den 17. mai (av alle dager) presenterte NATOs ekspertgruppe ledet av USAs tidligere utenriksminister Madelaine Albright sitt forslag til et nytt strategisk konsept for NATO. Forslaget skal nå på høring i organisasjonen og vil ventelig bli vedtatt sent i år eller tidlig neste år. Det nye strategiske konseptet vil trolig, som det forrige, forbli gjeldende i opp mot 10 år.

Når det gjelder atomvåpen inneholder forslaget et par positive elementer som indikasjoner om en forsterket dialog med Russland med sikte på å redusere (eventuelt eliminere) taktiske atomvåpen fra Europa, og fortsatt arbeid for å hindre spredning av atomvåpen. Når det er sagt så er resten av konseptet hva gjelder atomvåpen preget av utdatert tankegang og språk, nærmest som et gufs fra den kalde krigen. Som før snakkes det om atomvåpnenes viktige rolle for vår sikkerhet, om avskrekking med atomvåpen og om å beholde amerikanske taktiske atomvåpen i Tyrkia, Italia, Nederland, Belgia, Storbritannia og Tyskland. Det snakkes også om å fortsette arbeidet med et såkalt rakettskjold i Europa. Så her har haukene i Pentagon og rustningsindustrien fått fullt gjennomslag, mens forsiktige røster, kanskje fremst fra Norge og Tyskland om at NATO burde forsterke sin innsats for atomvåpennedrustning og slutte med kald-krig-retorikken, så langt ikke har blitt hørt. Det betyr at vi alle må fortsette kampen for at president Obamas utalte ambisjoner om en sikrere verden uten atomvåpen skal bli noe annet enn tomt munnhell. Jo, forresten, et annet positivt element med konseptforslaget er at NATO kan være innstilt på å love ikke å true med bruk av atomvåpen overfor stater som selv ikke har atomvåpen og som overholder NPT. Det ville i tilfelle sannelig vært på tide.