I slutterklæringen fra det siste møtet i det faste forumet for vinnere av Nobels Predspris som ble holdt i Hiroshima i november i 2010 ble det slått fast at de deltagende Nobelprisvinnerne, både de individuelle og organisasjonene, går inn for et forbud mot atomvåpen gjennom en internasjonal konvensjon.

Møtet hadde tittelen ”The Legacy of Hiroshima – A world without nuclear weapons” og samlet seks individuelle fredsprisvinnere og et tyve-talls organisasjoner, deriblant IPPNW som var representert ved co-president Vappu Taipale, Ilkka Taipale og styreleder Bjørn Hilt. Deres rapport fra og innlegg på møtet samt hele slutterklæringen finner du på www.ippnw.org. Mer info om selve møtet og forumet kan du lese her.