Under "World Conference 2010 against A & H bombs" 2.-9.august i Hiroshima og Nagasaki ble det utformet et brev som ble sendt til alle verdens statsmyndingheter. Kravet i brevet var å starte forhandlinger om forbud et mot atomvåpen.

Det har kommet inn 12 svar på brevet så langt. Enkelte av svarene kan du lese i vedlegget nederst på siden.