Norske leger mot atomvåpen har en relativt stabil medlemsmasse, men vi ønsker gjerne nye medlemmer til organisasjonen. Vi prøver derfor for 2011 en litt annen strategi i forhold til rekruttering av nye medlemmer.

NLA har trykk av Widerberg som styret ønsker skal gå som vervepremie til den som verver flest medlemmer i løp av 2011. Dette bildet har en betydelig verdi. Vervingen kan skje ved å sende epost direkte til lea@legermotatomvapen.no eller via skjema på vår hjemmeside, www.legermotatomvapen.no. Hvis hjemmesiden benyttes så må det bak innmeldingsnavn skrives hvem som har vervet medlemsskapet. Telefon 99229659 kan også benyttes etter kl 16.00 (med forbehold om vakt). Vennligst oppgi navn, adresse, epostadresse, lege/student og om en ønsker å motta nyhetsbrev eller ei ved innmelding.