Tradisjonen tro hadde NLA styret og rådet sitt årlige møte lørdag den 11.12.2010 på Rikshospitalet i Oslo. For et tyvetalls tilhørere på det åpne møtet innledet John Gunnar Mæland, Bent Natvig, Stine Rødmyr og Nosizwe Baqva om den norske Kampanjen for et forbud mot atomvåpen, etter hvert også kalt ICAN Norge.

Under den følgende diskusjonen kom det fram flere forslag om nasjonale og internasjonale aktiviteter og samarbeid. Sammen med de to koordinatorene Anne Marte Skaland og Nosiwe Baqva blir kampanjen fulgt opp av styringsgruppa som er vedtatt til å ha fem medlemmer. I tillegg til NLA, Nei til atomvåpen og Pugwash er Røde kors og Norsk folkehjelp er forespurt om å bli med i styringsgruppen. På det engere møtet mellom styret og rådet ble bl.a. oppdateringen av medlemsregisteret som Dordi Lea har stått for, videre nordisk samarbeid, medlemsverving og økonomi diskutert.