De tre kampanjekoordinatorene har laget en presentasjon av seg selv slik at vi har en mulighet til å bli bedre kjent med dem.

Anne Marte Skaland

Jeg sitter i styret i Nei til Atomvåpen og har tidligere sittet i styret til NTA Oslo og Akershus Fylkeslag. Av atomvåpenrelatert erfaring kan jeg også nevne at jeg har vært på sykkeltur i Belgia og promotert kampanjen ”Ordførere for fred”. Og jeg har vært med på å oversette nettbiblioteket Lær om atomvåpen fra svensk til norsk. Noe som ga meg en breddekunnskap om atomvåpen. Når det gjelder inngående kunnskap om alle avtaler og regelverk relatert til atomvåpen, har jeg imidlertid mye å lære. Min organisasjonserfaring har jeg i hovedsak fra Changemaker, hvor jeg har vært aktiv i mange år; i lokalgruppe, sentralstyret og politisk utvalg for klima. Jeg har erfaring både med utvikling og gjennomføring av kampanjer. I grunnen liker jeg alle delene av slike prosesser. Hvis jeg skal peke ut noe må det bli arrangering av enkeltstående arrangementer som aksjoner, konserter og seminarer. I høst gjorde jeg ferdig masteroppgaven min i sosiologi som er en argumentasjonsanalyse av Human Development Report 2009. Ellers har jeg også studert utviklingsstudier og religionshistorie.

Nosizwe Lise Baqwa

Jeg er en 27 år gammel norsk-sørafrikaner og har både kusiner i Soweto og en bestemor jeg er oppkalt etter i Vinstra, Lise, ikke Nosizwe. Jeg er visstnok en typisk tvilling. Jeg er yngst av 5 barn, og jeg har fire eldre brødre. Jeg har en delt bachelorgrad i statsvitenskap fra Universitet i Oslo og Universitetet i Cape Town, og har nylig fullført en Master of Arts i International Studies and Diplomacy ved School of Oriental & African Studies (SOAS) i London. Studievalget bunner i et ønske om å jobbe med utviklings- og sikkerhetspolitiske spørsmål, samt å bedre kunne forstå Norges utfordringer i verden. Jeg har bakgrunn fra aktivistorganisasjoner både i Sør-Afrika og Norge, fra HIV/AIDS-aktivisme i form av The Treatment Action Campaign (TAC) i Cape Town og ATTAC i Oslo. Jeg var leder for den Afrikanske studentunion på Blindern. Jeg liker også veldig godt å engasjere meg i kultur. Jeg synger selv og har opptrådt en del i Oslo. Jeg har stor lidenskap for musikk og det kreative uttrykk og mener samspillet mellom politikk og kunst har en viktig mobiliseringskraft og tillitsbyggende potensial. Jeg verdsetter det at kunst kan kommunisere på en måte som ren politikk og diplomati ikke kan. Dette samspillet har jeg jobbet mye med gjennom seminarer og konserter jeg har arrangert i forskjellige arbeidskontekster. På den måten ser jeg spent på muligheten og potensialet i å jobbe opp mot å videreutvikle kampanjen. Jeg gleder meg til å fordype meg i problemstillingene i nedrustning og ikke-spredning fra et lokalt og internasjonalt perspektiv og jobbe videre med å styrke vårt kontaktnettverk.

Magnus Løvold

Jeg er 26 år og ble ansatt som kommunikasjonsrådgiver i ICAN Norge i januar 2011, men har vært med i ICANs ressursgruppe siden kampanjen startet i året før. Etter mange år på ulike universiteter i inn og utland har jeg kommet frem til at det ikke holder å lese og forstå, men at man også må handle. I tillegg til å skrive masteroppgave om norsk utenrikspolitikk på M.Phil-programmet i Peace and Conflict Studies på Universitetet i Oslo, arbeider jeg i sekretariatet til Norges Fredsråd, og som journalist i studentavisen Universitas. Vi har slik jeg ser det en historisk mulighet til å få gjennomført noe man skulle gjort for lengst: Nedfelle et universelt bindende forbud mot atomvåpen. Men det avhenger av at noen tar initiativet og griper denne muligheten. Jeg er innstilt på å gjøre alt jeg kan for at ICAN Norge - kampanjen for et forbud mot atomvåpen skal nå sitt mål om å få den norske regjeringen til å ta initiativet til et slikt forbud - et mål jeg også er hellig overbevist om at vi kommer til å nå.