Velkommen til Årsmøte 2011 i Tromsø for Norske leger mot atomvåpen - NLA

Lørdag 26. mars 2011 Auditorium 1, plan 6 MH-bygget, UiT

Åpent seminar kl 10-12: ”Atomvåpen, fredsprisen og Mordechai Vanunu - noen refleksjoner” ved Randi Rønning Balsvik, professor emeritus i historie, UiT ”Opplæring av leger og medisinstudenter i fred og nedrustningsarbeid” - Erfaringer med det valgfrie masteremnet ’Peace, Health and Medical Work’ ved Knut Holtedahl, fagansvarlig og professor i allmennmedisin, UiT - Internetkurstilbud og undervisningsopplegg ’Medical Peace Work’ ved Klaus Melf, prosjektansvarlig og ass. fylkeslege i Troms Årsmøteforhandlinger kl 12.45-15.00: 1. Valg av møteleder og referent 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden 3. Referat fra årsmøte 2010, se Medlemsbladet nr. 1-2010 4. Regnskap 2010 5. Årsrapport 2010 fra styret og studentgruppene 6. Handlingsprogram 2011 7. Budsjettforslag 2011 8. Valg av styre 9. Valg av valgkomite 10. Oppnevning av revisor 11. Eventuelt Etter årsmøtet blir det konstituerende styremøte og tid for workshop og studentmøte. Sosialt program Fredag 25.3. fra kl 19: Kveldsmat hos Tordis Sørensen Høifødt, Kveldstuaveien 7 (Tordis mobil 95 93 41 19) Lørdag 26.3. kl 17: Middag i Ardna, samisk kulturhus, UiT. (Påmelding senest 24. mars ved hoifodt@legermotatomvapen.no) Søndag 27.3: Skitur og lunsj hos Klaus Melf på Tønsåsen (mob. 91 76 15 91)