I sju interaktive onlinekurs skal helsearbeidere lære om helsekonsekvensene av krig og andre former for vold og om rollen og ansvaret som helsepersonell har i fredsarbeid. Gratiskursene, som blir lansert over hele verden, har blitt utviklet av 19 organisasjoner fra Danmark, Finland, Nederland, Norge, Slovenia, Storbritannia, Tyrkia og Tyskland.

Kursene er ikke bare laget for helsepersonell og studenter som ønsker å drive humanitært arbeid, utviklingsarbeid, arbeid med menneskerettighetsorganisasjoner eller fredsorganisasjoner. Kursene er ment å skulle kunne brukes for alle helsearbeidere, uansett hva de jobber med eller hvor de bor. Kursene strekker seg over temaer fra forebygging av selvmord og familievold til avskaffelse av atomvåpen. For å få tilgang til kursene, gå til www.medicalpeacework.org Se vedlegg for mer informasjon Kurs i Tromsø holdes 14-18. november med påfølgende egenstudium og hjemmeeksamen med innlevering 15. desember. Les mer her