Informasjon om konferansen kan leses i link under til PDF.