I sammenheng med den situasjonen i Japan brukes mange ord og utrykk som ikke er like lette å forstå. I denne artikkelen tas det opp ulike begrep og en kan få en større innsikt i situasjonen. Artikkelen som PDF er skrevet på engelsk.