Odd Steffen Dalgard døde 4. april 2011, 79 år gammel. Odd Steffen var leder i Norske leger mot atomkrig - som foreningen den gang het - i to begivenhetsrike år: 1984 og 1985.

Da IPPNW fikk Nobels fredspris høsten 1985, falt det i Odd Steffens lodd å fronte og forsvare den internasjonale legebevegelsen mot nokså hatske angrep fra norske og internasjonale grupperinger. Hans rolige og myndige vesen bidro til at NLA og IPPNW sto oppreist og kom styrket ut av disse tumultene. Odd Steffen var noe så sjeldent som en psykiater med en sterk og vedvarende forståelse for mennesket som sosialt vesen. Han ble den fremste eksponent for sosialpsykiatrien i Norge også etter at denne delen av faget nærmest forsvant da den biologiske dreiningen kom på 1980-tallet. Odd Steffen fortsatte ufortrødent sine studier av hva sosialt nettverk og lokalsamfunn betød for folks helse. I bunnen lå en overbevisning om at mennesker må ta ansvar for hverandre i hverdagen. Dette synet begrunnet også hans engasjement for fredsarbeid og atomnedrustning. Han så kampen mot atomvåpnene som en naturlig del av legenes ansvar for å ta vare på helse i videste forstand. I prinsippet representerte dette, skrev han: ….”samme utfordring til legeprofesjonen som kampen mot andre menneskefrembrakte trusler mot vårt økosystem.” Han la spesiell vekt på farene knyttet til mistillitens psykologi og fremhevet betydningen av internasjonal kontakt som virkemiddel mot mistillit og misinformasjon. Etter sin periode i styret var Odd Steffen et aktivt medlem av NLAs råd. Vi takker ham for hans mangeårige innsats for foreningen og den kampen vi fortsatt fører.