Ord blir fattige når vi stilles overfor så ufattelig ondskapsfulle gjerninger som skjedde på fredag 22. juli i Oslo og på Utøya.

Fremdeles kjennes det uvirkelig, men sorgen og sinnet presser seg på. Vi som har engasjert oss i fredsskapende arbeid kjenner avmakt og håpløshet. De målrettede henrettelsene av unge, idealistiske ungdommer som ønsket å bidra til en bedre framtid, er et grotesk uttrykk for hvilken ondskap som kan ta plass i mennesket. Likevel kan vi ikke møte ondskapen med annet enn ord, tanker, vilje og medfølelse. Som Nordahl Grieg uttrykte det i diktet "Til ungdommen": Kanskje du spør i angst, udekket, åpen: hva skal jeg kjempe med hva er mitt våpen? Her er ditt vern mot vold, her er ditt sverd: troen på livet vårt, menneskets verd. La oss hedre minnet om ofrene denne lange fredagen med å fortsette vårt arbeid for fred og forsoning med enda større vilje og engasjement.