NLAs rådsmedlem professor Hans Prydz døde 26. juli 2011, 77 år gammel. Han var en av stifterne av NLA.

Professor Hans Peter Blankenborg Prydz døde 26. juli 2011, 77 år gammel. Han ble cand.med. ved Universitetet i Oslo i 1955 og dr.med. samme sted i 1965. Han ble en av Norges fremste forskere, først og fremst innen molekylære koagulasjonsmekanismer. Han var medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi og ble tildelt St.Olavs orden. Han hadde sitt virke ved universitetene både i Oslo og Tromsø. Fra 1989 til pensjonering i 2003 var han leder av Bioteknologisenteret i Oslo. Allerede som student deltok Hans Prydz i samfunnsdebatten, og i 1954 var han leder av Det norske studentersamfunn. I 1956 var han sentral i arbeidet med å la ungarske studenter som var flyktninger i Østerrike, komme til Norge. Han var også opptatt av kunst og drev bl.a. flere kunstgallerier. Hans var en av initiativtakerne til Norske leger mot atomvåpen i 1982 og var med på å skrive utkast til foreningens statutter. Allerede i 1981 var han medarrangør av et åpent møte i Universitetets Gamle Festsal om farene for en atomkrig, og sammen med professor Thoralf Christoffersen redigerte han foredragene i publikasjonen ”Atomkrig i medisinsk perspektiv.” Hans satt i NLAs styre i 1997 og 1998 og var også medlem av rådet. Han var der alltid for NLA. Han hadde et stort nettverk som han aktiverte til fordel for saken. På hans initiativ forærte Franz Widerberg 30 eksemplarer av litografien Copende med hest til NLA til bruk i medlemsverving. Det var også på hans oppfordring at professor Ottar Hellevik hjalp NLA å formulere spørsmål til meningsmålingene i 1998 og 2003 om synet på et atomvåpenforbud. Med Hans Prydz har NLA mistet enda en av sine viktige forkjempere i kampen for en atomvåpenfri verden. NLA takker for hans innsats gjennom mange år.