Lørdag 6. august markeres Hiroshima-dagen. Det vil skje en markering i Oslo på lørdagen, samt en gudstjeneste i Lillestrøm på søndagen. Arrangør er ICAN og Nei til atomvåpen. Mer informasjon finnes i artikkelen.

Kjære ICAN-venner 6. august er det nøyaktig 66 år siden den første atombomben ble sluppet over den japanske byen Hiroshima. Denne bomben, sammen med den som ble sluppet over Nagasaki tre dager senere, tok livet av mer enn 210 000 mennsker. Til tross for at flertallet av verdens befolkning og majoriteten av verdens stater anser bruk av atomvåpen som et uakseptabelt angrep på humanitærrettens prinsipper, har flertallets ønske om et endelig forbud mot atomvåpen så langt blitt trumfet av noen få lands meningsløse stormaktsambisjoner. Etter Hiroshima og Nagasaki kan ingen si at de ikke kjenner konsekvensene. Vi har sett hvilke kata- strofale følger bruk av atomvåpen har, og det på- ligger oss en plikt om å gjøre hva vi kan for å sørge for at disse våpnene aldri blir brukt igjen. Av respekt med ofrene; med medfølelse for deres familie, venner og etterkommere; i motstand mot atomvåpenstatenes manglende vilje til nedrustning; og med en klar oppfordring til den norske regjering- en og andre land som sitter på gjerdet og håper at atomvåpentrusselen vil forsvinne av seg selv, opp- fordrer ICAN alle til å delta på Hiroshima-dagen 6. august 2011. Lørdag 6. august klokken 17:00 holder Nei til Atomvåpen sin årlige markering på Youngstorget. Kom for å høre appeller av Magnus Løvold fra ICAN, av Nurlan Mussi fra Kasakhstans ambassade, og av ordfører på Nesodden Kristian Hintze Holm. Mikiko Yoshida forteller om hiroshimaofferet Sadako Sasaki, og countrybandet One Day I'll Be a Little Old Lady spiller. I tillegg arrangerer ICAN en tegnestand hvor vi inviterer folk til å gjøre om atomvåpen til noe helt annet (se illustrasjon). Alle, barn som voksne, er hjertelig velkomne. Søndag 7. august arrangeres gudstjenesten «En verden uten atomvåpen» i Lillestrøm kirke. Biskop i Sør-Hålogaland Tor Berger Jørgensen holder preken, Anne Marte Skaland fra ICAN og Thore Vestby fra Ordførere for Fred holder appeller. I tillegg vil generalsekretær i Plan Norge Helen Bjørnøy delta.