Jonas Gahr Støre har svart på spørsmålet fra stortingspolitiker Peter S. Gitmark (H): «Vi ønsker er et reelt totalforbud og arbeider aktivt både for å skape et politisk grunnlag og praktiske muligheter for å komme dit,» konkluderer han.

Hele svaret finner du her. «Dette er det tydeligste uttrykket for et forbud mot mot atomvåpen vi noensinne har fått fra regjeringen. Vi er imidlertid ikke fornøyde før Støre gjør setter handling foran ord,» sier Magnus Løvold i ICAN.