Den internasjonale Røde Kors og Røde Halvmåne-komiteen vedtok den 26.11.11 en resolusjon som jobber for å eliminere atomvåpen. Den ble vedtatt i Geneve. Dette er et av de mest betydningsfulle vedtakene i nyere tid i arbeidet for å få et forbud mot atomvåpen.

Vedlagt er resolusjonen i sin helhet.