IPPNW arrangerte 9.-10. desember 2011 et møte i Ankara med fokus på en sone fri for masseødeleggelsesvåpen i Midt-Østen. Det ble lagt frem en resolusjon undertegnet av representanter for IPPNW-avdelingene i regionen, inkludert Israel og Iran.

Se vedlegg for å lese resolusjonen.