IPPNW sin 20. Verdenskongress skal i år igjen være i Hiroshima, nærmere bestemt fra den 24. til den 26. august 2012. Studentkongressen blir den 22.- 23. august.

Sist det var verdenskongress i Hiroshima var i 1989, så man kan si det er på høy tid å ha kongressen der igjen, også fordi det er viktig for oss alle å få komme dit og forstå på stedet hva atombombene gjorde med de to byene Hiroshima og Nagasaki. NLA bør stille med mange både studenter og leger og forslag til styret om ”Workshops” eller annet som NLA kan bidra med er velkommen. Av det som er kjent fra programmet så langt blir det høyt profilerte foredragsholdere om IPPNW sine hovedprogrammer og selvfølgelig også en hel del oppmerksomhet om ungdom, Hibakushas og Fukushima. Mer opplysninger om kongressen ligger allerede og kommer etter hvert på denne siden. Så sett av dagene i slutten av august for en fredsreise til Hiroshima.