Norske leger mot atomvåpen 30 år

Jubileumskonferanse lørdag 21. April 2012:
En atomvåpenfri verden - i vår levetid!

Styret i Norske leger mot atomvåpen har gleden av å invitere medlemmene i foreningen til en spennende halvdagkonferanse med påfølgende selskapelig samvær lørdag 21. April 2012. Sted: Det Norske Videnskapelige Akademi, Drammensveien 78, 0271 Oslo Landsmøte for Norske leger mot atomvåpen vil foregå i forkant fra 10.00 til 12.00 på samme sted. Alle medlemmer er hjertelig velkomne. Egen saksliste vil bli annonsert senere.

Konferanseprogram

1300-1310 Velkommen - John Gunnar Mæland, leder NLA 1310-1330 Kjernefysisk nedrustning - et humanitært perspektiv - Jonas Gahr Støre, utenriksminister 1330-1345 Spørsmål/diskusjon 1345-1400 Legenes ansvar for fred - Hege Gjessing, president i Den norske legeforening 1400-1430 IPPNWs historie og utfordringer i dag - Gunnar Westberg, tidligere co-president IPPNW 1430-1445 Spørsmål/diskusjon 1445-1515 Pause 1515-1545 Humanitær nedrustning - Sven Mollekleiv, president i Norges Røde Kors 1545-1600 Spørsmål/diskusjon 1600-1645 Veien videre mot en atomvåpenfri verden - Stine Rødmyr, leder Nei til atomvåpen - Bent Natvig, leder Den norske Pugwashkomite - Anne Marte Skaland, koordinator ICAN Norge 1645-1700 Avsluttende diskusjon

Selskapelig program

Etter konferansen blir det servering av tapasmat med drikke. Musikalsk innslag ved Hilde Torgauten. Taler og hilsner. Samværet avsluttes ca kl 2000. Det er fortsatt ledige plasser. Påmelding med navn, adresse, telefonnummer og eventuelt epost til: lea@legermotatomvapen.no En må oppgi om en ønsker å delta på A) Landsmøte med lunsj 100 kr B) Konferanse med middag 300 kr C) Begge arrangementene 400 kr En kan selvsagt delta på landsmøte uten å delta på lunsj. Da er ikke påmelding nødvendig. Beløpet bes innbetalt til: NLA v/Sverre Andreas Ruud Solbergliveien 111 0683 Oslo. Kontonummer 3060 17 67089 innen 1. April 2012. NB Merk betalingen med ditt navn og "jubileumskonferanse".

Velkommen!