Hjulene ruller videre – ICAN-kampanjen vokser nasjonalt og globalt, og har i dag over 200 organisasjoner bak seg i over 60 land. Jonas Gahr Støre har nylig annonsert en internasjonal konferanse om de humanitære effektene av atomvåpen som skal avholdes i Oslo våren 2013, og i starten av mai ble NPT PrepCom arrangert i Wien – denne gang med noen lyspunkt.

ICAN-Norge har de siste månedene fått økt oppmerksomhet rundt kampen for et forbud mot atomvåpen, både i media og i politikken. Kampanjeadministrasjonen var godt fornøyd med Snorre Valens (SV) interpellasjon i Stortinget 17. april om å legge forholdene til rette for forhandlinger om et forbud mot atomvåpen. Jonas Gahr Støres svar kan leses på UDs nettsider. Gahr Støre presenterte da UDs planer om å arrangere en konferanse i Oslo våren 2013, som vil belyse ulike aspekter ved atomvåpen som et humanitært problem. Her vil de katastrofale helse- og miljøeffektene av atomvåpenbruk bli belyst, med utgangspunkt i humanitærretten. Interesserte stater, FN-organisasjoner, Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) og andre sivilsamfunnsaktører vil bli invitert. ICAN-Norges kampanjekoordinator Magnus Løvold har følgende kommentar: – Det at Norge nå bestemmer seg for å ta initiativ til en slik konferanse, er en indikasjon på at ICAN-Norges arbeid er effektivt. Vi ser nå i Norge et stadig økende engasjement for atomnedrustningssaken, ikke bare i tradisjonelle nedrustningsorganisasjoner men også i andre organisasjoner, som inntil nå ikke har hatt saken på sin agenda. Løvold presiserer at konferansen ikke har som mål å sette i gang forhandlinger om et forbud mot atomvåpen. Men, forteller Løvold, – Dette er veldig positivt fordi det er først når man begynner å snakke om de humanitære effektene av atomvåpen at behovet for et totalforbud blir tydelig. Vi oppfordrer derfor de statene som vil delta til å bruke denne konferansen som et springbrett til å initiere forhandlinger om et forbud. Planene har blitt møtt med optimisme blant organisasjoner som arbeider for et forbud mot atomvåpen, ikke bare her i Norge men også internasjonalt. Leder i ICANs internasjonale kjernegruppe, dr. Tilman Ruff, ønsker en slik konferanse velkommen. – Dette viser at regjeringer fremdeles er parat til å løfte frem de utfordringene atomvåpen utgjør for våre samfunn, vårt miljø og vår sikkerhet. I ICANs pressemelding i forbindelse med denne saken, uttaler han videre at: – De humanitære konsekvensene av atomvåpen har altfor ofte blitt neglisjert i debatten, til fordel for en sikkerhetspolitisk sentrert debatt. NPT PrepCom (årlig forberedende konferanse for NPT – Ikkespredningsavtalens neste ”Review” i 2015) er i skrivende stund i gang, og 2. mai presenterte den sveitsiske ambassadøren, Benno Lagner, en uttalelse på vegne av 16 land, deriblant Norge (kan leses på nett, se lenke nederst). Denne tok utgangspunkt i nettopp atomvåpens humanitære dimensjon, og plasserte dette inn i en ”NPT-kontekst”. Mye av det som ble sagt har vært uttalt før, men det var likevel absolutt krutt og klar tale i uttalelsen. – Flere erfarne NGO-representanter ble nærmest elleville av begeistring, uttaler Løvold, som selv var til stede. Det kan vel være et tegn på at man ikke har hatt altfor mye å glede seg over på NPT-konferansene de siste årene, der forhandlingene har stått i stampe, og heller tatt noen steg bakover enn fremover. I uttalelsen presiseres atomvåpenstatenes forpliktelser iht artikkel VI i NPT om nedrustning og avskaffelse av sine atomvåpenarsenal – og det ble lagt til at alle land nå må intensivere sin innsats i retning av en atomvåpenfri verden. I tillegg ble den ferske uttalelsen fra ICRC, som nå støtter et totalforbud mot atomvåpen, tatt med. Flere erfarne NGO-representanter bemerket at denne uttalelsen bidro til å gjøre årets konferanse til en av de mer vellykkede PrepCom de siste årene. Det er også verdt å merke seg at uttalelsen ble presentert av Sveits og at den er støttet av en interessant gruppe av land. Det viser det vi har sett en stund – at det skapes nye allianser i arbeidet for atomvåpennedrustning. Det er og svært interessant at den nye danske regjeringen har valgt å støtte denne uttalelsen. I forkant av NPT PrepCom, ble det avholdt et internasjonalt kampanjemøte for ICAN, også i Wien. ICAN-Norges 3 kampanjekoordinatorer Magnus Løvold, Nosizwe Lise Baqwa og Anne Marte Skaland deltok på møtet. På programmet stod blant annet diskusjon om en ny og vitalisert internasjonal struktur og kjernegruppen for kampanjen som nå til dels har vokst ut av sin opprinnelige form. Kampanjen fortsetter med fortsatt styrke – og et av målene de neste månedene er å oppnå støtte fra flere norske organisasjoner. Samtidig står hovedmålet til den norske delen av kampanjen fast, nemlig å få den norske regjering til å ta initiativet til eller aktivt støtte en forhandlingsprosess med mål om å full avskaffelse av atomvåpen gjennom en internasjonal avtale som forbyr produksjon, lagring, bruk og trussel om bruk av atomvåpen, samt en utvetydig tidsplan for når dette skal gjennomføres. Ja, tenke det; ønske det; ville det med; – men gjøre det? Vel – stadig flere både i opinionen og ikke minst blant våre politikere begynner å få øynene opp for at dette målet faktisk kan la seg gjennomføre. Uttalelsen fra de 16 landene i NPT kan leses her For mer informasjon om ICAN: ICAN-Norges nettsider: www.icanw.no Du kan og følge med på ICAN-kampanjen på Twitter: www.twitter.com/ICAN_Norge og Facebook: www.facebook.com/ican.norge