I forbindelse med at regjeringen signerte ”Joint Statement on the humanitarian dimension of nuclear disarmament” i FNs førstekomite 22. oktober har leder for NLA, John Gunnar Mæland på vegne av organisasjonenm, sendt brev til statsminister Jens Stoltenberg for å påminne om viktigheten av arbeidet for en atomvåpenfri verden.

Brevet kan leses i sin helhet ved å laste ned vedlegget.