Denne høsten og vinteren har flere styremedlemmer vært engasjert i arbeidet med å få laget nye informasjonsbrosjyrer. Bakgrunnen for arbeidet er at vi som organisasjon ser behov for å ha skriftlig materiale på norsk til å bruke i i ulike sammenhenger. I tillegg har NLA som et punktene i sin handlingsplan å «informere den norske befolkningen om helseeffekter av atomvåpen og atomvåpentrusselen, herunder humanitære og folkerettslige forhold ved atomvåpen»

Vi har fått laget to brosjyrer som ble sendt ut til alle medlemmer i januar måned. Arbeidet startet med å få laget en brosjyre om helsevirkningene av atomvåpen. Brosjyren har fått navnet «Resept for en verden uten atomvåpen». Hensikten med denne brosjyren er å gi en saklig og informativ informasjon om atomvåpen og helsemessige skadevirkninger. Informasjonen er forsøkt å bli formulert forståelig for folk flest, og det er ønskelig å bruke dette til både rekruttering og til inforasjon under gateaksjoner eller andre arrangement. I tillegg til denne brosjyren er det trykket om en oversettelse av ICAN-folder med tilpasning til norsk språk og med noen moderasjoner. Dette arbeidet står styremedlem Bjørn Hilt bak, med korreksjoner av Kirsten Osen. Denne er i et lite lommeformat og lett å ta med å dele ut i de fleste sammenhenger. Dersom du som medlem har ønske om å få tilsendt flere eksemplar av en eller begge av disse brosjyrene, ta kontakt på info@legermotatomvapen.no. Som vedlegg til denne artikkelen er brosjyren "Resept for en verden uten atomvåpen"' Brosjyrene vil også ligge som PDF under "Læremidler - Infomateriell".