I dag kom kronikken "Medisinske virkninger av atomvåpen" på trykk i Tidsskriftet for den Norske legeforening. Kronikken er skrevet av John Gunnar Mæland, Bjørn Hilt, Kirsten K. Osen, Jon B. Reitan

Kronikken kan leses i sin helhet her.