IPPNW (International Physicians for the Prevention of Nuclear War) sendte nylig (5.4. 2013) en innstendig oppfordring til presidentene i Nord-Korea, Sør-Korea og USA om å avstå fra trusler om bruk av atomvåpen. Atomavskrekking skaper ikke sikkerhet for noen, men øker risikoen for gjensidig selv-utslettelse. Den gir bare to muligheter, enten må begge sider trekke seg tilbake fra stupet, eller så vil avskrekkingen feile og millioner lide Hiroshimas og Nagasakis skjebne.

IPPNW viser til konferansen i Oslo for en måned siden om de humanitære konsekvensene av bruk av atomvåpen. Den vitenskapelige og medisinske analysen som ble presentert der – millioner døde, ytterligere millioner skadete, forbrente og strålesyke uten mulighet til medisinsk behandling, sosial og økonomisk kollaps, og muligheten for globale klimaendringer med hungersnød – overbeviste deltakerne om behovet for å delegitimere atomvåpen og å fjerne dem fra verdens arsenaler. Den aktuelle krisen understreker at det haster med å forhandle frem en omfattende global avtale om å forby og eliminere atomvåpen. Atomavskrekking vil før eller senere feile. Hvis det skjer i den aktuelle krisen, vil både Nord-Korea og Sør-Korea bli ødelagt. Selv om bruken av atomvåpen skulle bli begrenset til den koreanske halvøy, hvilket er lite sannsynlig, ville virkningene bli katastrofale også for resten av verden. IPPNW oppfordrer derfor partene til å avstå fra ytterligere retoriske maktdemonstrasjoner og å gjenåpne diplomatiske kanaler der den sunne fornuft kan råde. Se IPPNWs oppfordring her. Professor Bjørn Hilt (hilt krøllalfa legermotatomvapen.no) For Norske leger mot atomvåpen