"[Høyre vil] arbeide for sterkere internasjonalt samarbeid mot spredning av atomvåpen og andre masseødeleggelsesvåpen, og støtte utviklingen av nye humanitærrettslige instrumenter for å styrke eksisterende nedrustningsavtaler. Bruk av atomvåpen har uakseptable humanitære konsekvenser. Målet må derfor være en verden fri for atomvåpen."

Slik lyder teksten som ble vedtatt til Høyres partiprogram på deres landsmøte som blir avholdt på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 3.- 5. mai. Mange av sakene har skapt diskusjon og uenighet, men én sak kunne i alle fall partiet samle seg om, og i dag gikk altså et enstemmig landsmøte inn for forslaget fra Peter Skovholt Gitmark og Henrik Asheim. Norske leger mot atomvåpen gratulerer Høyre med avstemmingen og ser frem til et godt samarbeid for en verden fri for atomvåpen!