"Risikoen for en atomvåpendetonasjon er uten tvil større i dag enn på høyden av den kalde krigen," sier utenriksminister Espen Barth Eide i forordet til ILPI (International Law and Policy Institute) sin nye rapport som oppsummerer vårens konferanse om humanitære konsekvenser ved bruk av atomvåpen.

"Risikoen for en atomvåpendetonasjon er uten tvil større i dag enn på høyden av den kalde krigen," sier utenriksminister Espen Barth Eide i forordet til ILPIs nye rapport. Rapporten oppsummerer konferansen om humanitære konsekvenser ved bruk av atomvåpen som ble holdt i Oslo i mars 2013, og forklarer i korte former hvorfor det internasjonale samfunnet vil ha store problemer med å nå fram til berørte med nok og riktig hjelp til rett tid dersom slike våpen skulle bli brukt. Les mer om konferansen på ILPIs hjemmesider.