I en felles uttalelse til FNs generalforsamling fra 124 land fordømmes de humanitære konsekvensene av atomvåpen, og det slås fast at menneskehetens overlevelse avhenger av at disse våpnene aldri tas i bruk.

Uttalelsen ble overlevert Generalforsamlingev av New Zealands ambassadør, Dell Higgie sist mandag, og altså signert av 123 andre land, deriblant Norge. Leger mot atomvåpen er veldig fornøyde med vårt eget lands innsats i denne saken og ønsker initiativet velkommen. Sammen med ICAN håper vi at denne uttalelsen vil få flere land til å innse at den eneste naturlige konklusjonen er et forbud mot atomvåpen. Les hele uttalelsen på Reaching Critical Wills hjemmesider.