IPPNW, Norske leger mot atomvåpens internasjonale moderorganisasjon, ber om umiddelbar våpenhvile i Ukrania og at alle stater avstår fra enhver militær intervensjon i landet. De ber også om at Ukraina bekrefter sin avgjørelse om å gi avkall på atomvåpen og at Russland bekrefter sin garanti om Ukrainas integritet som ble lovet i forbindelse med denne avgjørelsen. Videre etterlyses påtrengende FN-forhandlinger for å finne en diplomatisk løsning på spørsmålene i denne konflikten.

Official statement from the International Physicians for the Prevention of Nuclear War:

"IPPNW calls call for an immediate cease fire to the fighting in Ukraine and for all states to refrain
from any military intervention in Ukraine.  We further call on Ukraine to reaffirm its historic decision to renounce nuclear weapons and for Russia to reaffirm the guarantee of Ukraine's territorial integrity that accompanied that decision. We further call for urgent UN mediation to achieve a diplomatic solution to the issues involved in this conflict."