IPPNW ber om umiddelbar våpenhvile mellom Israel og Hamas. De ber Israel stoppe luft- og bakkeangrepene, og ber Hamas stoppe alle rakettangrep mot Israel. Begge parter bes om å gi full tilgang til medisinsk hjelp til de som er skadet i kamphandlingene.

Official statement from the International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW):

IPPNW calls for an immediate cease fire between Israel and Hamas. We call on Israel to stop its air strikes and ground invasion of Gaza, and we call on Hamas to stop all rocket attacks on Israel We also call on both sides to allow full access to medical care for all those wounded in the fighting