Ny europeisk visepresident er Angelika Claussen fra Tyskland.

Under IPPNWs verdenskongress i Astana har det nå blitt valgt nye regionale visepresidenter. Under den europeiske delegasjonens møte 27. august gav Lars Pohlmeier (midt i bildet, mot høyre) fra Tyskland stafettpinnen videre til Angelika Claussen (midt i bildet, mot venstre), også fra Tyskland.