I en artikkel publisert i Virtual Monitor, et nettbasert tidsskrift utgitt av American Medical Association, skriver våre IPPNW-kolleger Ira Helfand, Antti Junkkari og Ogebe Onazi om legenes rolle for å forebygge atomkrig.

Ny kunnskap om de humanitære og økologiske konsekvensene av selv en begrenset atomkrig gjør at dette arbeidet nå må intensiveres. Første steg er å samle verdens legeforeninger om en felles uttalelse om at atomvåpen må forbys, på WMA møtet høsten 2014.

 
Les artikkelen her.