Økonomisk bidrag til NLA er godkjent som fradragspost i selvangivelsen, etter reglene om fradrag for pengegaver gitt til visse frivillige organisasjoner, tros- og livssynssamfunn, jf. skatteloven § 6-50.

Gaven må utgjøre til sammen minst 500 kroner til den enkelte organisasjon i løpet av inntektsåret. Maksimalt fradrag for gaver til en eller flere organisasjoner er 16 800 kroner per år. Fradrag i skattepliktig inntekt kan gis til både næringsdrivende og privatpersoner.

Om du vil benytte deg av denne muligheten, ber vi deg benytte konto 3060.18.15016

VIKTIG: For at vi skal kunne melde gaven til Skattemyndighetene, må vi få beskjed fra deg om navn, personnummer, beløpets størrelse og dato for innbetaling. Send disse opplysningene på e-post til: info@legermotatomvapen.no

Her kan du også opplyse om du ønsker at gaven din skal gå til:

  • IPPNWs internasjonale fond
  • nytt IPPNW hus i Boston
  • NLA

Takk for ditt bidrag!