Presidenten i Det internasjonale Røde Kors-komiteen, Peter Maurer, stod opp for elimineringen av atomvåpen i et møte med diplomatiet i Genève nylig. Han fremhevt at «atomvåpen er det eneste masseødeleggelsesvåpen hvor vi fremdeles er konfrontert med en juridisk gap", at "å redusere risikoen for bruk kjernefysiske våpen og sikre deres eliminering gjennom en juridisk bindende internasjonal avtale er et humanitært imperativ", og at "det er på tide at stater og alle de av oss som er i en posisjon til å påvirke dem, handler raskt og besluttsomt for å få slutt på atomvåpenæraen."

 

Han understreket at tilsynskonferansen for ikke-spredningsavtalen (NPT) i vår må være "et vendepunkt for beslutningstaking og fremgang" og at den må etablere "et tidsbundet rammeverk for å forhandle om en juridisk bindende avtale - og vurdere hvilken form en slik avtale kan ha."

Les hele talen her.

 

Bilde: © ICRC Thierry Gassmann / www.icrc.org