Er du med i både norske leger mot atomvåpen og Rotary? 

Ira Helfand, Co-President i IPPNW, vår internasjonale paraplyorganisasjon og Bob Dodge fra PSR i Los Angeles skal tale på det internasjonale Rotary-konventet i Sao Paolo i Juni for å representere IPPNW, med tanke på et mulig fremtidig samarbeid.  

Rotary er den nest største NGO i verden etter Røde kors/Røde halvmåne, med over én million medlemmer i nesten alle land i hele verden. Rotary har et stort engasjement for fred og internasjonalt samarbeid og har jobbet med atomvåpenspørsmålet tidligere. Et samarbeid med Rotary vil gi IPPNW og NLA større muligheter til å spre kunnskap om de medisinske konsekvensene av en atomvåpenkrig og hvor viktig det er å få til et forbud og en eliminering av atomvåpen.

Vi håper derfor at norske atomvåpenmotstandere som skal på konferansen støtter forslaget om at Rotary skal samarbeide med IPPNW om å jobbe mot en atomvåpenfri verden. Ta gjerne kontakt med Ira Helfand (ihelfand@igc.org) for å koordinere.

Representanter fra NLA har allerede hatt flere presentasjoner om atomvåpen og nedrustning i lokale Rotary foreninger. Vi stiller gjerne med flere foredragsholdere. Kontakt meland@legermotatomvapen.no.