Mandag 27. april startet tilsynskonferansen for ikkespredningsavtalen (NPT). Ikkespredningsavtalen er den viktigste internasjonale avtalen om atomvåpen og er underskrevet av 188 stater. Konferansen vil foregå til 22.mai i FNs hovedkvarter i New York.

Ikkespredningsavtalen ble vedtatt i 1968 og forbyr stater som har atomvåpen å overføre disse til land som ikke har atomvåpen fra før. Atommaktene skal heller ikke oppmuntre eller hjelpe andre land med å skaffe seg slike våpen. Avtalen forbyr også stater uten atomvåpen å motta slike og å framstille dem. Statene som har undertegnet skal også forhandle seg frem til en stopp på atomkappløpet, til atomnedrustning og til generell og fullstendig nedrustning.

Det har blitt holdt tilsynskonferanser hvert femte år siden avtalen trådte i kraft i 1970. Hver konferanse har som mål å vedta et sluttdokument som vil vurdere gjennomføringen av avtalen og gi anbefalinger om tiltak som kan styrke den. Under årets konferanse er det ventet at de humanitære perspektivene vil bli spilt inn i debatten og at det humanitære initiativet skal føre til bevegelse i forhandlingene.

Norge har tidligere vært en viktig aktør i gruppen av land som har jobbet for dette perspektivet, den såkalte 16-landsgruppen som nå trolig vil legge frem et «working paper» om de humanitære konsekvensene av atomvåpen. Dessverre ser det ut til at Norge ikke kommer til å slutte seg til dette dokumentet og trekker seg ut av 16-landsgruppen.

 

Ønsker du å lese mer om NPT og tilsynskonferansen?

Artikkel om Norges sviktende initiativ

Kart over hva de ulike landene sier at de vil jobbe for på konferansen