Tirsdag 12. mai avholdt Utenrikskomiteen en åpen høring i saken om atomvåpenforbud. ICAN Norge har skrevet en artikkel om høringen som du kan lese her.

Etter at flere stortingspolitikere fra Senterpartiet, SV og Venstre gikk sammen om å fremme et representantforslag i mars, har debatten om Norges rolle i arbeidet for atomnedrusting gått høyt. 

Det ble tidlig klart at både flertallet av partiene og av de folkevalgte representantene støtter et forbud, og ønsker at Norge skal arbeide aktivt mot dette målet. Desverre er utenriksministeren ikke enig. Børge Brende har sagt ved flere anledninger at regjeringen støtter “målet om en verden uten atomvåpen”, men “det politiske grunnlaget for et forbud mot kjernevåpen  er imidlertid ikke nå tilstede”. Regjeringen vil derfor ikke støtte et forbud på nåværende tidspunkt. I tillegg vil det, i følge Brende, være i strid med våre forpliktelser som NATO-medlem. Spørsmålet er nå om Stortinget våger å presse Regjeringen i denne saken.

Les resten av artikkelen her