Dessverre har vår internasjonale organisasjon IPPNW de senere årene kommet i en svært anstrengt økonomisk situasjon fordi bidrag fra amerikanske givere har gått kraftig ned. Derfor oppfordrer vi våre medlemmer om å støtte IPPNW økonomisk i denne avgjørende fasen.

 

Du kan gi ditt bidrag til IPPNW på to måter. Den ene er å forplikte seg til å yte et fast månedlig beløp direkte til IPPNW. Dette kan du gjøre ved å klikke her. Du velger selv hvilket beløp du ønsker skal belastes ditt Visa eller MasterCard. Mange små faste bidrag vil bidra til å sikre IPPNWs videre arbeid.

 

Den andre måten er gjennom å gi en gave til NLA. NLA støtter allerede IPPNW både gjennom medlemskontingent og årlige bidrag avhengig av vår egen økonomiske situasjon. Gaver til NLA vil gjøre oss i stand til å øke disse bidragene.

 

Økonomisk bidrag til NLA er godkjent som fradragspost i selvangivelsen, etter reglene om fradrag for pengegaver gitt til visse frivillige organisasjoner, tros- og livssynssamfunn, jf. skatteloven § 6-50.

 

Gaven må utgjøre til sammen minst 500 kroner i løpet av inntektsåret. Maksimalt fradrag for gaver for 2015 til en eller flere organisasjoner er 20 000 kroner per år. Fradrag i skattepliktig inntekt kan gis til både næringsdrivende og privatpersoner.

 

Om du vil benytte deg av denne muligheten, ber vi deg benytte NLAs konto 3060 24 42671.

 

VIKTIG: For at vi skal kunne melde gaven til Skattemyndighetene, må vi få beskjed fra deg om navn, personnummer, beløpets størrelse og dato for innbetaling. Send disse opplysningene på e-post til: info@legermotatomvapen.no